Жапайы дүйнөсүнө байкоо жүргүзүү

Бүркүт жана Жырткыч канаттуулары.

 page de garde

2009 жана 2010 жылдары Тескей Ала-Тоо өрөнүндөгу Сары-Чат коруктусунда бүркүттөрдүн жыштыгы тууралу изилдөө өткөздүм. Жыштыкты балоо, буга кошумча “Алтын бүркүттүн” көбөйүшү жана ошондой эле тоют кылуусу тууралу маалыматтары дагы топтолгон.

2013 жана 2017 жылдардын ортосунда бул канаттуу тууралуу маалыматты чогултуну улантып ошондой эле Филин аны менен бирге ири жырткычтарды дагы ошол райондордо жана Нарын облусунда чогулттум.

Бул маалыматтар жакын арада жарыяланышы керек.

Изилдөөнүн отчету талап боюнча окусаңыз болот.

Бул тема боюнча терен маалымат алыш учун мага байланышка чыксаныз болот.

 

Ак Илбирс

page de garde

Кыргызстанда Osi-Panthera менен бирге болгон экспедицияларыбызда, бир чоң көлөмдөгү маалыматтарды топтой алдык жана ошондой эле ак илбирс тууралу база курдук, аны менен бирге жапайы жаратылыштын калган бөлүгүнө дагы көңүл бурдук. Алардын ичинде: ( тибет курөң аюусу, евразия сүлөөсүнү,Тянь-Шань аркары,Сибир тоо эчкиси,Тянь-Шань бугусу, ошондой эле канаттуларга ж.б.)

Биз колдонгон видео жана фото капкандар тандалган аймактарда жаныбарлардын санынын жыштыгын баалоого мүмкүнчүлүк берет. Ошону менен катар, чогултулган фекалийден, генетикалык талдоо өткөзүлөт. Бул изилдөө жаныбардын санын ошону менен бирге айбанаттардын ортосундагы тыгыз туугандык байланышын талдайт.

Ошентип, Нарын коруктусунда тандалган аймактарда жаныбардын санынын жыштыгы эң аз дегенде 7 ак илбирс бар экендигин тастыктайт, алар 260 км аралыкта  коюлган видео жана фото тузактарынан ар дайым байкоодон өтүп турушат. Бул изилдөө Нарын коругун кеңейтүүгөө жана бекемдөөгө чоң салымын кошот деп ишенебиз.

2016 отчет өтүнүчү боюнча жеткиликтүү

M2E58L170-170R399B390

Жапайы дүйнөсүнө байкоо жүргүүзү тууралу терең маалымат алгыңыз келсе байланышка чыксаңыз болот.