Өнөктөштөр

Нарын жана Сарычат-Эрташ коруктарынынын коргоо кызматкерлери

 үй-бүлөлүк Usupova Бишкекте жана Чон-жаргылчак

үй-бүлөлүк ысманова Толок жана Сон-көл

Aзир, айдоочу

 RIMG0680